Tisztelettel köszöntöm Önt a Kiskőrösi Kulturális Központ Helyi Akciócsoportja honlapján!

Szervezetünk célja, hogy Kiskőrös város szereplői bevonásával olyan közösségi és kulturális tartalmú fejlesztéseket valósítsunk meg, amelyeknek hosszú távú hatásai lesznek városunk közösségi életére miközben sokszínű városunk lakosságának kohézióját fogják erősíteni.

Jövőképünkben Kiskőrös a hagyományok és a kultúra városa, ahol a múlt értékei a jelen mozgatójává válnak, és ahol mindenki megtalálja azt a kulturális és közösségi cselekvést, amely a városban marasztalja.

Ennek érdekében feladatunk egy olyan pályázati rendszer működtetése, amely a helyi fejlesztési stratégiánkban foglalt, helyi összefogáson alapuló elképzelések megvalósulását szolgálja.

 

Szedmák Tamás
elnök

A Kiskőrösi Kulturális Központ
Helyi Akciócsoportja

A CLLD program

A CLLD (Community Led Local Development) program keretein belül olyan közösségi szinten irányított városi fejlesztések megvalósítására van lehetőség, melyek helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva ösztönzik a helyi szereplők (önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzatok, egyházak a civil és a vállalkozói szféra ) együttműködését, ezzel hozzájárulva a helyi társadalom megújításához.

2016. májusában megalakult a 11 tagból álló Kiskőrösi Kulturális Központ Helyi Akciócsoport (HACS), hogy elkészítse a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát, aminek mentén ezeket a fejlesztések megvalósulhatnak.

további információ

Közreműködő szervezetek

Hírek

2017. december 18.
A Kiskőrösi Kulturális Központ Helyi Akciócsoport 2017. december 18-án nyilvános fórumot tartott a CLLD Program keretein belül megvalósításra váró fejlesztésekkel kapcsolatban.
2017. augusztus 01.
A HACS örömmel értesült, hogy a(z) Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva c. felhívására benyújtott, TOP-7.1.1-16-2016-00052 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az Magyar Államkincstár Központ vezetője 37.494.801 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.
2016. június 30.
A Területi- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett Közösségi szinten irányított városi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok megalakítására és azok regisztrációjára beérkezett Kiskőrösi Kulturális Központ Helyi Akciócsoport regisztrációs kérelmét a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2016. június 28-án elfogadta a TOP-7.1.1-16 konstrukcióhoz kapcsolódóan.