Civil szervezetek tevékenységét segítő egyéb infrastrukturális fejlesztések (ERFA)

  • 2020. június 23.
  • admin

A helyi felhívás címe: Civil szervezetek tevékenységét segítő egyéb infrastrukturális fejlesztések
A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-052-3

Magyarország Kormányának felhívása a Magyarország Kormányának felhívása a Kiskőrös területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek, non-profit szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyházi szervezetek, vállalkozások, nonprofit vállalkozások, a civil és nemzetiségi szervezetek megerősítése, aktivitásuk növelése érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a a társadalmi együttműködés erősítését. A cél elérését a Kormány az önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek, non-profit szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyházi szervezetek , vállalkozások, nonprofit vállalkozások, a civil és nemzetiségi szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek menténAz együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 500 000 Ft és 5 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100%-ának megfelelő, maximum 5 000 000 Ft összegű támogatási előleget biztosít;

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak közösségfejlesztési célú, kisléptékű infrastruktura-fejlesztés és tárgyi eszköz beszerzés céljának eléréséhez
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

 


 

Költségtípus

A teljes költségvetéshez viszonyított arány

Elszámolható mérték az összes többi elszámolható költség bázisán

Az elszámolhatóság feltétele

Tájékoztatás és nyilvánosság

0,5%

0,502513%

Az előírt tájékoztatási és nyilvánossági követelmények teljesítésének igazolása az aktuális szabályozás szerint.

Műszaki ellenőrzés

1%

1,010101%

Az építési napló benyújtása, amelyből látszik a műszaki ellenőr összes bejegyzése.

Projektszintű könyvvizsgálat

0,4%

0,401606%* [1]

A projektszintű könyvvizsgálati jelentés benyújtása.

Ingatlanvásárlás

2%

2,040816%

Az ingatlan tulajdonba vételét igazoló földhivatali határozat benyújtása.

Terület-előkészítés

2%

2,040816%

A terület-előkészítés megtörténtét igazoló építési napló benyújtását és/vagy a műszaki ellenőr nyilatkozatának benyújtását az elvégzett tevékenységről.

Közbeszerzés

1%

1,010101%

Legalább egy, a nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő, a projekt célját szolgáló közbeszerzés sikeres lebonyolítását igazoló dokumentum (tájékoztató az eljárás eredményéről) benyújtása.

Projektmenedzsment

2,5%

2,564103%

A kifizetési igénylés benyújtása.

Rezsiköltség

0,5%

0,502513%*

Projekt-előkészítés

4,2%

4,384134%*

 


 

TOP-7.1.1-16-H-052-3 - Felhívás
1.16 MB
top-7_1_1-16-h-052-3_felhivas_20_06_23.pdf
TOP-7.1.1-16-H-052-3 - Mellékletek
7.68 MB
top-7.1.1-16-h-052-3_mellekletek.zip
TOP-7.1.1-16-H-052-3 - Szabályossági nyilatkozat
396.28 KB
szabalyossagi_nyilatkozat_top-7.1.1-16-h-052-3.pdf