Települési és tematikus együttműködési programok támogatása (ESZA)

  • 2020. október 12.
  • admin

A helyi felhívás címe: Települési és tematikus együttműködési programok támogatása
A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-052-7

Magyarország Kormányának felhívása a Kiskőrösi Helyi Akciócsoport akcióterületén székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil és nonprofit szervezetek, kisebbségi önkormányzatok és egyházak 1 részére, közösségfejlesztés és a térségi szereplők együttműködésének ösztönzése érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés erősítésének elősegítését a társadalmi aktivitás fokozásával, a közösségek megerősítésével, hátrányos megkülönböztetés mérséklésével és szemléletformáló programokkal. Jelen felhívás célja a CLLD eszköz irányelveihez igazodva, hogy megerősödjenek a felelős , öngondoskodásra és tudatos jövőformálásra képes és szolidáris helyi közösségek.

Továbbá cél, hogy beavatkozások eredményeként olyan partnerségben tervezett, integrált, helyi programok valósuljanak meg, amelyek hozzájárulnak a helyi közösségek megerősítéséhez. A stratégia szintű együttműködés erősödésével cél továbbá a helyi civil szektor aktivitásának és ismertségének növelése is.

A cél elérését a Kormány civil szervezetek, egyházak, kisebbségi önkormányzatok és egyéb nonprofit szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt minimum 200.000 Ft maximum 9.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100%-ának megfelelő, maximum 9.500.000 Ft összegű támogatási előleget biztosít;

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a civil és nemzetiségi szervezetek együttműködésen alapuló megerősítése és aktivizálása céljának eléréséhez;
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.
TOP-7.1.1-16-H-052-7 - Felhívás
1.07 MB
top-7_1_1-16-h-052-7_felhivas_2020_10_12.pdf
TOP-7.1.1-16-H-052-7 - Szabályossági nyilatkozat
513.81 KB
szabalyossagi_nyilatkozat_h-052-7_180621.pdf
TOP-7.1.1-16-H-052-7 - Mellékletek
9.31 MB
top-7.1.1-16-h-052-7_-_mellekletek.zip