Tájékoztató meghirdetésre kerülő felhívásról

 • 2020. december 18.
 • admin
Hír

A Kiskőrösi Kulturális Központ Helyi Akciócsoportja a vírushelyzetre való tekintettel ezen a fórumon tájékoztatja Önöket, hogy meghirdetésre került 2020. december 18-án a TOP-7.1.1-16-H-052-9 kódszámú „Civil szervezetek tevékenységét segítő eszközbeszerzés és közösségi tér létrehozásának és felújításának támogatása” c. felhívás.

A helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 500 000 Ft és 5 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

A  felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10 005 126.- Ft

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3 db

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Beltéri közösségi tér, szakköri-, csoport- és klubhelyiségek kialakítása, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások, felújítások
 2. Tárgyi eszközök beszerzése
 3. kültéri közösségi tér kialakítása, felújítása

A felsorolt tevékenységek esetén kizárólag nem engedélyköteles tevékenység támogatható.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Kötelezően megvalósítandó önállóan nem támogatható tevékenységek:
  • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
  • Közbeszerzési eljárások lefolytatása (amennyiben releváns)

Választható, önállóan támogatható tevékenységek:

 • Projekt előkészítés: A projekt előkészítési időszaka a felhívás megjelenésétől a támogatói okiratban rögzített projekt kezdő napjáig tart.
 • Projekt indítását megalapozó szakmai tevékenységek:
 • Szakmai megalapozó tanulmány  elkészítése
 • Eszközbeszerzés esetén, az ahhoz kapcsolódó eszközspecifikáció elkészítése
 • A projekt előkészítéséhez/tervezéséhez kapcsolódó szakértői tevékenységek
 • Marketing kommunikációs tevékenységek, platformok: (nyomtatott és online felületek)  amelyek a programokhoz, eseményekhez kapcsolódnak a projektek kialakítása és megvalósítása alatt.
 • Anyagbeszerzés: A projekthez, szükséges, projekthez szorosan kapcsolódó és nélkülözhetetlen anyagok beszerzése, amennyiben nem áll rendelkezésre
 • Projektmenedzsment (amennyiben releváns)
 • Immateriális javak (szoftverek, egyéb szellemi termékek) beszerzésére irányuló tevékenységek

A fejlesztési során min. 1 önállóan támogatható tevékenységet kell megvalósítani.

Együttműködésre vonatkozó elvárások:

A projektek csak együttműködésben valósulhatnak meg. A kedvezményezettek kötelesek, a megvalósítás érdekében, együttműködési megállapodást kötni.  Az együttműködésben részt vehetnek helyi kisebbségi önkormányzatok, helyi egyházközségek, helyi vállalkozók. Szükséges az együttműködések dokumentum formájában történő igazolása a pályázat benyújtásával egyidejűleg (pl.: együttműködési szerződés, szándéknyilatkozat). Támogatásban az együttműködés vezetője részesül.

A HACS akcióterületén bejegyzett, legalább 12 hónapja itt székhellyel rendelkező szervezet támogatható.

A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • GFO 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • GFO 117 Betéti társaság
 • GFO 231 Egyéni vállalkozó
 • GFO 321 Helyi önkormányzat
 • GFO 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
 • GFO 327 Helyi önkormányzatok társulása
 • GFO 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
 • GFO 372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • GFO 373 Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása
 • GFO 516 Egyéb sportszövetség
 • GFO 517 Egyéb szövetség
 • GFO 521 Sportegyesület
 • GFO 525 Vallási tevékenységet végző szervezet
 • GFO 526 Polgárőr egyesület
 • GFO 528 Nemzetiségi egyesület
 • GFO 529 Egyéb egyesület
 • GFO 551 Bevett egyház
 • GFO 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
 • GFO 561 Közalapítvány
 • GFO 562 Közalapítvány önálló intézménye
 • GFO 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
 • GFO 569 Egyéb alapítvány
 • GFO 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • GFO 573 Nonprofit részvénytársaság
 • GFO 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • GFO 576 Nonprofit betéti társaság
 • GFO 591 Egyesülés
 • GFO 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2020. december 3-tól  2021. január 30-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került helyi támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2020. december 31.
 • 2021. január 30.