CLLD program bemutatása

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 7. prioritásához kapcsolódik, amelynek átfogó célja kísérleti jelleggel, integrált és programalapú fejlesztések megvalósítása városi szinten a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása, a helyi társadalmak megújítása valamint a helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében.

E cél elérésnek a TOP 7. prioritásához kapcsolódó eszköze a városok kulturális és közösségi életének megújítása, közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítása és elterjesztése a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére készülő integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi közösség fejlesztését támogató stratégiák mentén.

A stratégiák, amelyek egy, a város területén kijelölt összefüggő akcióterületre készülnek, és a helyi fejlesztési programok alapját jelentik, egyszerre és összehangoltan képesek a TOP ERFA és ESZA forrásait használni.

A beavatkozások eredményeként partnerségben tervezett, integrált, újszerű és innovatív helyi fejlesztések valósulnak meg, amelyek a helyi közösségek megerősítésén keresztül hozzájárulnak a terület népességmegtartó képességéhez. A stratégiai szintű együttműködés erősödésével cél továbbá a helyi civil szektor aktivitásának és ismertségének növelése is.

CLLD Kiskőrösön

A Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva c. felhívására benyújtott, TOP-7.1.1-16-2016-00052 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az Magyar Államkincstár Központ vezetője 37.494.801 Ft összegű, 100% támogatási intenzitással támogatásra érdemesnek ítélte 2017. augusztus 1-én.

A kedvezményezett a Kiskőrös Kultúrájáért Egyesület.

A projekt befejezésének dátuma: 2023. március hónap 31. nap.

Előzmények:

Kiskőrösön a települési Önkormányzat 2016 elején kezdte meg a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) előkészítését.

Mivel ebben az időszakban nem volt ismert a stratégia célterülete, ezért a környék Leader csoportjának stratégia alkotása volt a minta. Olyan eljárás kidolgozása történt meg, amely minden érdeklődő számára nyitott, és a helyi kommunikáción keresztül mindenki számára megismerhető.

A helyi fejlesztési stratégia tervezése során a legfontosabb szempontokat – a nyilvánosság biztosítása, illetve a vállalkozói-, civil-, valamint a közszféra bevonása a tervezési folyamatba – kiindulási alapként kezeltük.

Bevontuk a működő szervezeteket a folyamatba, mint például a Gazdakört vagy  a Kiskőrösi Kulturális Egyesületet. A CLLD Program alapelvei szerint célunk volt az alulról jövő kezdeményezések ösztönzése, a településre fókuszáló megközelítés, a helyi összefogás, a több szektort érintő együttműködésen alapuló fejlesztések, a hálózatépítés, az innováció.

A település civil-, gazdasági- és közszféra párbeszédének eredményeként létrejövő Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) megvalósítása lett a Kiskőrösi Kulturális Központ Helyi Akciócsoport (HACS)  elsődleges feladata,  majd a helyi fejlesztési stratégiában rögzített célok és intézkedések végrehajtása.

Ennek megfelelően kulcsprojekt és leendő helyi felhívások az alábbi célokhoz illeszkedve valósulnak majd meg:

A projekt közvetett, átfogó céljai, amelyekkel hozzájárulunk Kiskőrös népességmegtartó képességének fokozásához, a fiatalok helyben maradásához

 1. A helyi társadalom megújítása a 300 éves soknemzetiségű város közösségeinek fejlesztése
 2. A helyi gazdaság hagyományokon alapuló, ill. értékmegőrzésre és értékteremtésre irányuló, közösségi alapú fejlesztése
 3. Történelmi hagyományokon alapuló városi identitás erősítése

A  projekt közvetlen stratégiai célja:

 • A helyi közösség részvételének és tudatosságának, összetartásának fokozása

Specifikus célok:

 1. A közösségszervezés infrastrukturális feltételeinek megteremtése - Kulturális, rekreációs és közösségi terek megújítása
 2. Civil és nemzetiségi szervezetek megerősítése, közösségszervezési kapacitásuk bővítése

A specifikus célok megvalósítását segítő intézkedések

 1. A közösségszervezés infrastrukturális feltételeinek megteremtése - Kulturális, rekreációs és közösségi terek megújítása
  1. Kulcsprojekt: Hagyományok Háza megvalósítása 
  2. Roma Alkotóház megvalósítása
  3. Civil szervezetek tevékenységét segítő egyéb infrastrukturális fejlesztések
 2.  Civil és nemzetiségi szervezetek megerősítése, közösségszervezési kapacitásuk bővítése
  1. Hagyományok bemutatását szolgáló, kisebbségek közösségeinek aktivitását erősítő tevékenységek támogatása
  2. Identitás erősítésére alkalmas gasztrokulturális események támogatása
  3. A város történeti hagyományait, Kiskőrös társadalomtörténetét bemutató események támogatása
  4. Települési és tematikus együttműködési programok támogatása
  5. Hagyományokon alapuló helyi gazdaságok együttműködéseinek fejlesztése