Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia

A TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című felhívásra megalakult a Kiskőrös Kulturális Központ Helyi Akciócsoport, az alábbi tagokkal: FŐNIX Kulturális és Ifjúsági Egyesület (konzorciumvezető); Kiskőrös Kultúrájáért Egyesület (adminisztrátor szervezet); Kiskőrösi Gazdakör Egyesület; Kiskőrös Város Önkormányzata; Kiskőrös Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata; Kiskőrös Város Német Nemzetiségi Önkormányzata; Kiskőrös Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata; GARDENOR Kft.; Kunság-Média Nonprofit Kft.; HOLDFÉNY Bt. és KŐRÖS-CITY Kft.

A település civil-, gazdasági- és közszféra párbeszédének eredményeként létrejövő Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása lesz azután a Kiskőrösi Kulturális Központ Helyi Akciócsoport feladata, a kérelemhez csatolt helyi fejlesztési stratégiában rögzített célok és intézkedések mentén. A projektet 2017. szeptember 30.-án kezdtük és terveink szerint 2020. október 1-jén a projektek záró adminisztrációját is elvégeztük volna, az új tervezett záró dátum 2022. 10. 28. Az ütemezést tekintve a szervezeti rendszert 2017. szeptember 30-ig felállítottuk, a pályázati rendszert 2017. november 3-ig, míg az első felhívás (Hagyományok Háza megvalósítása) 2018. május 25.-én jelent meg. A leendő kedvezményezetteket folyamatosan fórumokon tájékoztatjuk a lehetőségekről. Az első felhívás kidolgozását 2017 decemberében megkezdtük.

A helyzetfeltárás alapján kiderült, hogy a kiskőrösi Akcióterület teljes lakosságát érintő közösségű és kulturális célú fejlesztést csak a település középső részén szabad megvalósítani. Ennek megfelelően kulcsprojektünk és leendő helyi felhívásaink az alábbi célokhoz illeszkedve valósulnak majd meg:

Projektünk közvetett, átfogó céljai, amelyekkel hozzájárulunk Kiskőrös népességmegtartó képességének fokozásához, a fiatalok helyben maradásához

 1. A helyi társadalom megújítása a 300 éves soknemzetiségű város közösségeinek fejlesztése
 2. A helyi gazdaság hagyományokon alapuló, ill. értékmegőrzésre és értékteremtésre irányuló, közösségi alapú fejlesztése
 3. Történelmi hagyományokon alapuló városi identitás erősítése

Projektünk közvetlen stratégiai célja:

 • A helyi közösség részvételének és tudatosságának, összetartásának fokozása

Specifikus céljaink:

 1. A közösségszervezés infrastrukturális feltételeinek megteremtése - Kulturális, rekreációs és közösségi terek megújítása
 1. Civil és bővítése, nemzetiségi szervezetek megerősítése, közösségszervezési kapacitásuk

Specifikus célokhoz rendelt intézkedések szempontjai:

 • Az ERFA forrásból megvalósuló fejlesztések tartalommal megtöltését segítsék elsősorban az ESZA forrást felhasználó intézkedések.
 • Az intézkedések egymásra épülve szolgálják a célok megvalósulását

A specifikus célok megvalósítását segítő intézkedések kialakításán

1. A közösségszervezés infrastrukturális feltételeinek megteremtése - Kulturális, rekreációs és közösségi terek megújítása, eszközbeszerzés

1.1. Kulcsprojekt: Hagyományok Háza megvalósítása (ERFA)
1.2. Roma Alkotóház megvalósítása (ERFA)
1.3. Civil szervezetek tevékenységét segítő egyéb infrastrukturális fejlesztések (ERFA)
1.4. Civil szervezetek tevékenységét segítő eszközbeszerzés és közösségi tér létrehozásának és felújításának támogatása (ERFA)

2. Civil és nemzetiségi szervezetek megerősítése, közösségszervezési kapacitásuk bővítése

2.1. Hagyományok bemutatását szolgáló, kisebbségek közösségeinek aktivitását erősítő tevékenységek támogatása (ESZA)
2.2. Identitás erősítésére alkalmas gasztrokulturális események támogatása (ESZA)
2.3. A város történeti hagyományait, Kiskőrös társadalomtörténetét bemutató események támogatása (ESZA)
2.4. Települési és tematikus együttműködési programok támogatása (ESZA)
2.5. Hagyományokon alapuló helyi gazdaságok együttműködéseinek fejlesztése (ESZA)

Jövőképünkben Kiskörös a hagyományok és a kultúra városa, ahol a múlt értékei a jelen mozgatójává váltak, ahol mindenki megtalálja azt a kulturális és közösségi cselekvést, amely a városban marasztalja.

Az azonosított problémák egyike az együttműködés hiánya volt. Ennek megfelelően az egész HKFS megvalósítást, az intézkedések mélyebb tartalmát meghatározza az együttműködések támogatása.

Az együttműködő szervezetek kilépnek a településen megszokott viselkedés és gondolkodási sémákból. A HACS hite szerint az új típusú működés új energiák mozgósítására is alkalmas, és nem csak a megvalósuló projekteken keresztül, hanem önmagában az együttműködés folyamatában is erősíti a település lakói közötti kohéziót.

Projektünk közvetlen stratégiai célja:

A helyi közösség részvételének és tudatosságának, összetartásának fokozása

Specifikus céljaink:

1. A közösségszervezés infrastrukturális feltételeinek megteremtése - Kulturális, rekreációs és közösségi terek megújítása - Roma Alkotóház megvalósítása

Helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedés: Projektünk biztosítja a HEP –ben megfogalmazott célokat:

 • az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
 • a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, · a diszkriminációmentességet,
 • szegregációmentességet,

A Kiskőrösi Helyi Akciócsoport által megvalósítani kívánt program egyértelműen következik mind a TOP céljaiból, mind a megyei ITP céljaiból. A program kialakításánál kiemelt figyelmet szenteltünk a fentieken túl a térség Leader HFS illeszkedésre is. A kialakítandó program önmagában és céljaiban is megfelel a diszkriminációmentességnek és a szegregáció felszámolásának.

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia - 2021. 03. 16.
2.26 MB
hkfs_20210316.pdf