Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia

A TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva" című felhívásra megalakult a Kiskőrös Kulturális Központ Helyi Akciócsoport, az alábbi tagokkal: FŐNIX Kulturális és Ifjúsági Egyesület (konzorciumvezető); Kiskőrös Kultúrájáért Egyesület (adminisztrátor szervezet); Kiskőrösi Gazdakör Egyesület; Kiskőrös Város Önkormányzata; Kiskőrös Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata; Kiskőrös Város Német Nemzetiségi Önkormányzata; Kiskőrös Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata; GARDENOR Kft.; Kunság-Média Nonprofit Kft.; HOLDFÉNY Bt. és KŐRÖS-CITY Kft.

A település civil-, gazdasági- és közszféra párbeszédének eredményeként létrejövő Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása lesz azután a Kiskőrösi Kulturális Központ Helyi Akciócsoport feladata, a kérelemhez csatolt helyi fejlesztési stratégiában rögzített célok és intézkedések mentén. A projektet 2017. szeptember 30 .. -án kezdtük és 2020. október 1-jén a projektek záró adminisztrációját is elvégezzük. Az ütemezést tekintve a szervezeti rendszert 2017. szeptember 30-ig felállítottuk, a pályázati rendszert 2017.november 3-ig, míg az első felhívás (Hagyományok Háza megvalósítása) 2018. május 25.-én jelent meg. A leendő kedvezményezetteket folyamatosan  fórumokon tájékoztatjuk a l ehetőségekről. Az első felhívás kidolgozását 2017 decemberében megkezdtük.

A helyzetfeltárás alapján kiderült, hogy a kiskőrösi Akcióterület teljes lakosságát érintő közösségű és kulturális célú fejlesztést csak a település középső részén szabad megvalósítani. Ennek megfelelően kulcsprojektünk és leendő helyi felhívásaink az alábbi célokhoz illeszkedve valósulnak majd meg:

Projektünk közvetett, átfogó céljai, amelyekkel hozzájárulunk Kiskőrös népességmegtartó képességének fokozásához, a fiatalok helyben maradásához

 1. A helyi társadalom megújítása a 300 éves soknemzetiségű város közösségeinek fejlesztése
 2. A helyi gazdaság hagyományokon alapuló, ill. értékmegőrzésre és értékteremtésre irányuló, közösségi alapú fejlesztése
 3. Történelmi hagyományokon alapuló városi identitás erősítése

Projektünk közvetlen stratégiai célja:

 • A helyi közösség részvételének és tudatosságának, összetartásának fokozása

Specifikus céljaink:

 1. A közösségszervezés infrastrukturális feltételeinek megteremtése - Kulturális, rekreációs és közösségi terek megújítása
 2. Civil és nemzetiségi szervezetek megerősítése, közösségszervezési kapacitásuk bővítése

Specifikus célokhoz rendelt intézkedések szempontjai:

 • Az ERFA forrásból megvalósuló fejlesztések tartalommal megtöltését segítsék elsősorban az ESZA forrást felhasználó intézkedések.
 • Az intézkedések egymásra épülve szolgálják a célok megvalósulását

A specifikus célok megvalósítását segítő intézkedések kialakításán

1. A közösségszervezés infrastrukturális feltételeinek megteremtése - Kulturális, rekreációs és közösségi terek megújítása

1.1. Kulcsprojekt: Hagyományok Háza megvalósítása {ERFA)
1.2. Roma Alkotóház megvalósítása (ERFA)
1.3. Civil szervezetek tevékenységét segítő egyéb infrastrukturális fejlesztések {ERFA)

2. Civil és nemzetiségi szervezetek megerősítése, közösségszervezési kapacitásuk bővítése

2.1. Hagyományok bemutatását szolgáló, kisebbségek közösségeinek aktivitását erősítő tevékenységek támogatása {ESZA)
2.2. Identitás erősítésére alkalmas gasztrokulturális események támogatása (ESZA)
2.3. A város történeti hagyományait, Kiskőrös társadalomtörténetét bemutató események támogatása (ESZA)
2.4. Települési és tematikus együttműködési programok támogatása {ESZA)

Jövőképünkben Kiskörös a hagyományok és a kultúra városa, ahol a múlt értékei a jelen mozgatójává váltak, ahol mindenki megtalálja azt a kulturális és közösségi cselekvést, amely a városban marasztalja.

Az azonosított problémák egyike az együttműködés hiánya volt. Ennek megfelelően az egész HKFS megvalósítást, az intézkedések mélyebb tartalmát meghatározza az együttműködések támogatása.

Az együttműködő szervezetek kilépnek a településen megszokott viselkedés és gondolkodási sémákból. A HACS hite szerint az új típusú működés új energiák mozgósítására is alkalmas, és nem csak a megvalósuló projekteken keresztül, hanem önmagában az együttműködés folyamatában is erősíti a település lakói közötti kohéziót.

Projektünk közvetlen stratégiai célja:

A helyi közösség részvételének és tudatosságának, összetartásának fokozása

Specifikus céljaink:

1. A közösségszervezés infrastrukturális feltételeinek megteremtése - Kulturális, rekreációs és közösségi terek megújítása - Roma Alkotóház megvalósítása

Helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedés:

Projektünk biztosítja a HEP - ben megfogalmazott célokat:

 • az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
 • a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
 • a diszkriminációmentességet,
 • szegregációmentességet,

A Kiskőrösi Helyi Akciócsoport által megvalósítani kívánt program egyértelműen következik mind a TOP céljaiból, mind a megyei ITP céljaiból. A program kialakításánál kiemelt figyelmet szenteltünk a fentieken túl a térség Leader HFS illeszkedésre is. A kialakítandó program önmagában és céljaiban is megfelel a diszkriminációmentességnek és a szegregáció felszámolásának.

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia - 2019. 05. 29.
24.09 MB
helyi_kozosseg_fejlesztesi_strategia_2019.05.29.pdf
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia
2.02 MB
hkfs.pdf