Szervezeti és Működési Szabályzat

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban IH) a Terület-, és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül TOP-7.1.1-16 kódszámú, Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című felhívásra a Kiskőrösi Kulturális Központ Helyi Akciócsoport (a továbbiakban HACS) támogatási kérelmet nyújtott be a Kiskőrös Kulturális Központ Közösségalapú Fejlesztése című Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (a továbbiakban HKFS) megvalósítása érdekében. A támogatási kérelmet az IH 2017. augusztus 1. napon támogatásban részesítette.

1. ​​​​​A Szervezeti és Működési Szabályzat célja
A HACS konzorciumi formában működő szervezet. A HKFS sikeres, operatív megvalósítása érdekében a tagok a jelen SZMSZ-t dolgozták ki, és fogadták el. A szervezeti és működési szabályzat célja, hogy meghatározza a HACS szervezeti felépítését, az egyes szervezeti egységek feladatait és felelősségi körét, eljárásrendjét, és rögzítse az alapvető működési szabályait.

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya
A szervezeti és működési szabályzat annak jóváhagyásával kezdődik és hatályon kívül helyezésével szűnik meg.

3. Az SZMSZ elkészítésének rendje
Az SZMSZ elkészítéséért a Munkaszervezet vezető a felelős. A szabályzat a konzorciumi taggyűlés jóváhagyásával válik érvényessé.

4. Az SZMSZ nyilvánossága
Az SZMSZ-t nyilvánosságra kell hozni, meg kell ismertetni a foglalkoztatottakkal, és a HACS honlapján http://clldkiskoros.hu/adattar közzé kell tenni. Az SZMSZ módosítása esetén a nyilvánosságra hozatalról ismételten gondoskodni kell.

HACS SZMSZ
185.54 KB
hacs_szmsz.docx
SZMSZ mellékletei
7.45 MB
szmsz_mellekletei.zip