Rendkívüli képviselő-testületi döntés született a kiskőrösi HACS megalakulására a CLLD Program megvalósítása érdekében

 • 2016. május 30.
 • admin
Galéria, Hír

A közelmúltban megjelent Magyarország Kormányának felhívása a közösségvezérelt helyi fejlesztések (angol nyelvű rövidítésben: CLLD) megvalósítása érdekében regisztrált Helyi Akciócsoportok (továbbiakban: HACS), azaz CLLD szervezetek részére, közösségi szinten irányított városi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák (a továbbiakban: HFKS) elkészítése és megvalósítása érdekében. Mindezek megvalósítására a TOP-7.1.1-16 kódszámú pályázat biztosíthatja a források nagy részét, amelynek elnyerésére Kiskőrös Város esetében 500 millió forint összegben van lehetőség.

A CLLD eszköz az célozza, hogy kísérleti jelleggel a jogosult városokban a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére olyan, a helyi társadalom- és gazdaságfejlesztést támogató, egészüket tekintve közösségfejlesztési folyamatokra építő és helyi identitástudatot erősítő komplex stratégiák szülessenek, amelyek magukban foglalják a helyi társadalmi, gazdasági, környezeti és közszolgáltatás-fejlesztési   célokat, az azok megvalósítását szolgáló eszközök (műveletek, helyi felhívások) tekintetében kiemelten kezelik a kulturális, közösségi fejlesztéseket, forrásfelhasználásunk szempontjából pedig egyszerre összehangoltan képesek a TOP ERFA és ESZA forrásait felhasználni. 

A HACS az alábbi tevékenységek ellátásáért felel:

 1. a partnerek mobilizálása,
 2. a helyi környezet versenyképességeire, a hálózatépítésre a helyi együttműködésre alapozott, a helyi kisközösségek által kialakított helyi fejlesztési stratégia megalkotásának menedzselése,
 3. a HKFS megvalósítása érdekében történő hátrányos megkülönböztetéstől menten és átlátható projekt-kiválasztási folyamat kialakítása és működtetése,
 4. a mindezen tevékenységek ellátását segítő munkaszervezet kijelölése.

Mivel a helyi társadalmi-gazdasági érdekek köz- és magánszférabeli képviselőkből álló helyi akciócsoport egyesületi vagy konzorciumi formában működhet. Tekintettel arra, hogy a fent megjelölt pályázati felhívásra való jelentkezés feltétele 2016. május 31-ig sikeresen regisztrált HACS-ok ezért az idő rövidsége miatt csak a konzorciumi formában tud az Önkormányzat sikeres jelentkezést beadni.

Konzorcium létrehozását az alábbi szervezettekkel javaslom:

Civil szféra szervezetei:

 • Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület  
 • Kiskőrösi Gazdakör Egyesület
 • Kiskőrös Kultúrájáért Egyesület

Közszféra szervezetei:

 • Kiskőrös Város Önkormányzata
 • Kiskőrös Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata
 • Kiskőrös Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata
 • Kiskőrös Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Kis-és Középvállalkozások:

 • Kunság-Média Nonprofit Kft.
 • Kőrös City Kft.
 • Gardenor Kft.
 • Holdfény Bt.