HACS Eljárásrend

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritása a Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (a továbbiakban TOP CLLD). A Kiskőrös Kulturális Központ Közösségalapú Fejlesztése című helyi közösségi fejlesztési stratégia (HKFS) megvalósítása - a CLLD sajátosságai miatt -  a hagyományos értékelési és kiválasztási folyamatoktól némileg eltérő eljárásrendet igényel. Jelen dokumentum ehhez fogalmaz meg útmutatásokat és eljárásrendi kereteket, amelyek összhangban vannak az alábbi dokumentumokkal:

  • a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet általános és specifikusan a CLLD-re vonatkozó szabályai (különös tekintettel a XIII. fejezetére),
  • a Kiskőrösi Kulturális Központ Helyi Akciócsoporttal a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS)  megvalósítására kötött Együttműködési Megállapodás,
  • a HACS működtetésére kötött Támogatási Szerződés.
  • A TOP CLLD működési kézikönyv

A közvetett támogatási rendszer célja olyan pályázói körök bevonása a pályázati rendszerbe, amelyek a standard pályázati eljárások keretében nem, vagy csak nem hatékonyan lennének képesek támogatási forrásokhoz jutni olyan térítésmentes, a helyi közösség bevonását célzó kisebb közösségi programok (kulturális rendezvények, sportesemények, stb.)  megvalósítására, amelyek erősítik a helyi társadalom kohézióját.

HACS Munkaszervezetének Eljárásrendje
8.65 MB
hacs_munkaszervezetenek_eljarasrendje.pdf