Hírek

2018. július 02.
Megjelent a "Identitás erősítésére alkalmas gasztro-kulturális események támogatása" című felhívás (TOP-7.1.1-16-H-052-5). Magyarország Kormányának felhívása a Kiskőrös területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil és nonprofit szervezetek, egyházak és kisebbségi önkormányzatok részére, identitás erősítésére alkalmas gasztrokulturális események támogatása érdekében.
2018. június 14.
A TOP-7.1.1-16-H-052-1 kódszámú "Hagyományok Háza megvalósítása" című felhívásban változás történt. A felhívásra benyújtható támogatási kérelem beadásának végső határideje megváltozott a 4.3.1. pontban. A felhívás aktuális változatát a Hagyományok Háza linken találhatják.
2018. május 25.
Megjelent a "Hagyományok Háza megvalósítása" című felhívás (TOP-7.1.1-16-H-052-1). A Hagyományok Háza projekt a kiskőrösi közösségi terek infrastruktúrális fejlesztése, fizikai rehabilitáció valamint civil és nemzetiségi szervezetek megerősítése érdekében történik.
2017. december 18.
A Kiskőrösi Kulturális Központ Helyi Akciócsoport 2017. december 18-án nyilvános fórumot tartott a CLLD Program keretein belül megvalósításra váró fejlesztésekkel kapcsolatban.
2017. augusztus 01.
A HACS örömmel értesült, hogy a(z) Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva c. felhívására benyújtott, TOP-7.1.1-16-2016-00052 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az Magyar Államkincstár Központ vezetője 37.494.801 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.
2016. június 30.
A Területi- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett Közösségi szinten irányított városi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok megalakítására és azok regisztrációjára beérkezett Kiskőrösi Kulturális Központ Helyi Akciócsoport regisztrációs kérelmét a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2016. június 28-án elfogadta a TOP-7.1.1-16 konstrukcióhoz kapcsolódóan.
2016. június 10.
A kiskőrösi HACS 2016. június 18-án 11 órától nyilvános fórumot tart a „TOP-7.1.1-16 Kulturális és Közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” felhívással kapcsolatban, amire szeretettel várja a városban működő szervezeteket, vállalkozásokat, magánszemélyeket, hogy ötleteikkel, javaslataikkal hozzájáruljanak a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia létrehozásához. Megfelelő fejlesztési stratégia összeállítása szükséges...
2016. június 05.
Önkormányzati kezdeményezésre, majd a civil és a gazdasági szféra bekapcsolódásával alakult meg a Kiskőrösi Kulturális Központ Helyi Akciócsoport, amely négy éves pilot projektidőszak alatt kulturális és közösségi tereket fejleszt, profi közösségszervezést hajt végre és Kiskőrös adottságait erősítve hozzájárul a 300 éves évforduló méltó megünnepléséhez is.
2016. május 30.
A közelmúltban megjelent Magyarország Kormányának felhívása a közösségvezérelt helyi fejlesztések (angol nyelvű rövidítésben: CLLD) megvalósítása érdekében regisztrált Helyi Akciócsoportok (továbbiakban: HACS), azaz CLLD szervezetek részére, közösségi szinten irányított városi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák (a továbbiakban: HFKS) elkészítése és megvalósítása érdekében. Mindezek megvalósítására a TOP-7.1.1-16 kódszámú pályázat biztosíthatja a források nagy részét, amelynek elnyerésére...

Oldalak